Bestyrelse

Børnehavens bestyrelse

BestyrelseValby Folkebørnehave er en privat daginstitutionen, der hører under paraplyorganisationen Danske Daginstitutioner. Som det gælder for alle børne- og ungdomsinstitutioner skal børnehavens bestyrelse være sammensat således at der altid er forældreflertal. Antallet af medlemmer skal være mellem 5 og 11.

I Valby Folkebørnehave har vi en bestyrelse bestående af 2 personalerepræsentanter, 2 repræsentanter udpeget af foreningen Danske Daginstitutioner og 3 forældrerepræsentanter.

Bestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af forældreforsamlingen i institutionen for 2 år af gangen, dog kun for så lang tid, som de har børn i institutionen.

Bestyrelsen vælger sin formand blandt de forældrevalgte. Formanden skal være medlem af Danske Daginstitutioner.

Formanden og den foreningsudpegede vælges for 4 år.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er sammensat således.

  • 3 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen.
  • 2 medlemmer udpeges af Danske Daginstitutioner.

Yderligere kontaktinformation hænger i børnehaven.

Bestyrelsens arbejde

BestyrelseBestyrelsen tilretter og godkender institutionsbudgettet, som udarbejdes af Danske Daginstitutioner, og evaluerer regnskabet fra forudgående år.

I samarbejde med institutionens personale fastlægges den pædagogiske linje. Bestyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af institutionens Styrkede Læreplan.

Der afholdes ca. 4 bestyrelsesmøder årligt. Alle er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne eller institutionens personale vedrørende punkter til dagsordenen.

Der lægges vægt på et meget tæt samarbejde mellem forældre og personale. Børnehavens leder deltager naturligvis i alle møder.