IndmeldelseIndmeldelse og priser

Ventelisten er åben for alle børn. Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse, og der vil altid blive taget hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskendebørn til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til nye pladser. Man kan først blive skrevet op på venteliste, når barnet er født.  Derudover tager vi hensyn til sammensætningen af den eksisterende børnegruppe, når vi tilbyder nye børn plads.

Det er muligt at skrive sit barn på ventelisten mod betaling af et opskrivningsgebyr på 300 kr.

Beløbet indbetales til reg. 8401 konto. 0001261967  I bedes skrive “venteliste” og barnets fulde navn i kommentarfeltet.

Når der er en ledig plads i børnehaven, vil man blive kontaktet pr. telefon eller via Kumba og få tilbudt plads, som skal accepteres. Fristen for at svare er 3 hverdage inden pladsen vil blive tilbudt den næste på listen.

Får dit barn en plads i en anden institution, bedes du venligst kontakte børnehaven, enten pr. mail eller pr. telefon for at slette opskrivningen på ventelisten!

Klik på linket herunder for at skrive dit barn op til vores institution:

Betaling

Forældrebetalingen opkræves forud via vores samarbejdspartner Landsforeningen Danske Daginstitutioner og skal betales via PBS.

  • Prisen for en plads i børnehaven er i 2023, 2300,- kr. uden frokost

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt, med mindst 2 måneders varsel, før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.
Kontakt børnehavens leder angående en udmeldelsesblanket.

Da optagelsesdatoerne vedr. skolestart er forskellig fra skole til skole hjælper børnehaven med at finde det rigtige tidspunkt for udmeldelse omkring skolestart.