Pædagogiske læreplaner

LæreplanerKlik herefter for at hente vores nyeste læreplan [ hent dokument ] Vi er godt i gang med at skrive på den styrkede læreplan, den forventes færdig ved slutningen af året.

Det at være barn har værdi i sig selv, det står sort på hvidt i dagtilbudsloven. Og vi kan ikke være mere enige.

Børn udvikler deres sociale kompetencer i samspil med andre og i mødet med andre. Barnet lærer og erfarer igennem relationer, derfor er børnefællesskabet vigtigt i Valby Folkebørnehave.

Vi er optagede af den sociale læring, det at kunne indgå og begå sig socialt,  da vi ser den som en forudsætning for at der er grobund for den mere formaliserede læring, der har mere fokus på bogstaver, tal og læring i “gammel” forstand.

Overordnet vil vi søge at skabe rammerne for optimale læringsmiljøer i forhold til samtlige 6 læringstemaer ved at bestræbe os på:

  • At være nærværende som voksne. Både fysisk tilstede blandt børnene samt mentalt opmærksomme.
  • At møde barnet med anerkendelse. Det vil sige, at respektere det enkelte barn, dets følelser og forsøge at forstå barnets handlinger.
  • At være opmærksomme på og lyttende til det enkelte barn og de signaler barnet sender. I denne forbindelse opfordre/hjælpe barnet til at fremsætte egne forslag og ideer, og hjælpe barnet til at kunne gennemføre noget af det.
  • At skabe klare rammer for børnene. En forudsigelig, men samtidig afvekslende dag. Det er vigtigt, at vores kommunikation med børnene er tydelig.
  • At sørge for at veksle mellem børnenes egne initiativer/leg samt voksenstyrede aktiviteter, spontane såvel som planlagte. Heri ligger også, at den voksne giver mulighed for en vekselvirkning mellem ro og fordybelse samt leg og aktiviteter, som udfordrer barnet.
  • At vi, især om formiddagen, vægter at inddele børnene i mindre grupper. Herved opnås bl.a. mulighed for tilhørsforhold, mulighed for mere målrettede aktiviteter og i større grad
    mulighed for ro og fordybelse. Samtidig giver det den voksne bedre forudsætning for at kunne støtte de børn, der har brug for det.
  • At styrke barnet i at være nysgerrig og opmærksom, f.eks. ved eget engagement og gejst samt ved at vise respekt og interesse i det der optager barnet. Herigennem opnår barnet bl.a. koncentration og udvikler egenskaber for videre læring.
  • Dels at ændre indretningen, så der kan opstå nye lege og oplevelser, dels at bruge vores lokalområde til forskellige aktiviteter.

Der bliver ophængt ugeplaner i børnehaven, på vores opslags tavle, så alle kan følge med i hvad, der er planlagt de forskellige dage. Der kan dog forekomme ændringer i planerne.