Pædagogik

I Valby Folkebørnehave tager vi udgangspunkt i at barnet har iboende ressourcer og kompetencer. Kendetegnet er ved en grundlæggende tro på barnets kompetencer og en forståelse af at barnets socialisering foregår i flere forskellige fora.

Menneskesynet i Valby Folkebørnehave.Pædagogik

 Et dybt menneskeligt behov, det handler om at blive set, hørt og forstået.

I Valby Folkebørnehave vil vi styrke det enkelte barns selvværd og selvtillid. Og det gør vi blandt andet ved at få skabt nogle gode pædagogiske læringsmiljøer. For os er et godt pædagogisk læringsmiljø når vi hjælper barnet til at kunne mærke sig selv og egne grænser og til samtidig at kunne se andres grænser. Vi vil skabe rammerne for nærhed, omsorg, leg, fordybelse, nysgerrighed, kreativitet, værdier, samt konkrete dagligdags fælles opgaver som giver børnene færdigheder, der styrker deres tro på egen medvirken i fællesskabet.

Værdier som omsorg, nærvær og tillid er vigtige for os. Børnene skal opleve at vi voksne er tilgængelige, tydelige og nærværende. Og det kan være i alle mulige kontekster lige fra modtagelsen om morgenen, ved frokostbordet, i legen, når der skal gives omsorg, udfordres og når der skal siges farvel og på gensyn.

Pædagogik

I vores dagligdag handler det om, at se barnet som et “jeg” og acceptere det. Forudsætningen for dette er, at vi skal have barnet “ind under huden”. Har vi ikke det, vil vi se barnet som et objekt. For at vores pædagogik kan betegnes som anerkendende, skal den være gensidig – barnet og den voksne skal være ligeværdige i relationen. Det er dog den voksne, der bærer ansvaret for relationens kvalitet.

Vi skal se barnet som den det er, og ikke kun for hvad det kan. Det betyder ikke, at vi ikke skal rose – det skal vi også, men anerkendelsen ligger i at acceptere barnet, som det individ det er. I det daglige betyder det, at vi hele tiden forsøger at benævne barnet. Dvs. at vi sætter ord på hvad vi ser at barnet føler, siger og gør. Det viser barnet, at vi accepterer det og er med til at tydeliggøre barnet over for sig selv.

Positiv grænsesætning

PædagogikI børnehaven er det vores mål ikke at skælde ud. Det betyder ikke, at børnene ikke møder krav og pligter. Tværtimod!

Børn har i den grad brug for tydelige voksne, der udfordrer dem og kan sætte grænser, men vi forsøger hele tiden at guide og vejlede børnene i stedet for at skælde ud. Dette hænger meget sammen med den anerkendende pædagogik og respekten for individet.

Vi forsøger altid at sætte noget i stedet for, en positiv guidning, og anden anvisning. Et barn vil som regel altid møde et alternativ, hvis det får et nej eller i hvert fald få en forklaring.