Indkøring af børn

Praktiske oplysningerVi foreslår, at I kommer på besøg en formiddag, en uges tid før barnet starter: Så vi kan forberede hinanden og jeres barn på, hvad det er der skal til at ske. Dette aftales med forældrene i god tid før start dato.

Det er vigtig for os alle, at vi har afstemt hinandens  forventninger og behov inden barnet starter.

Vi tager meget hensyn til, hvad barnet har behov for. Og ingen børn er ens. De første to dage skal I som forældre være med jeres barn 1 time hos os. Vores erfaring siger os at 1 time er nok, og hellere gå ud af døren med en følelse af at ville komme igen dagen efter, end at være overstimuleret af indtryk. Som regel skal I afsætte en uge til indkøring, Alt efter hvordan det går, justerer vi aftalerne i løbet af denne uge, så vi og I som forældre er sikre på at jeres barn har det godt hos os og I er trygge ved at tage videre på arbejdet.

Vigtigt!!!

Hvis I har behov dato til august måned, skal I være opmærksom på, at vi skal have alle børn tilbage fra ferie, inden vi begynder at indkøre nye børn. Det er for, at alle vores børn kan komme tilbage til børnehaven i rolige forhold. Dermed får vi som personale også bedre mulighed for at kunne give nye børn en god og tryg indkøring. Ofte modtager vi flere nye børn i august, og derfor spreder vi indkøringerne ud over hele måneden. Således kan vi bedst mulig kan tage hånd om det enkelte barn og dets indkøring.

Aflevering om morgenen

Praktiske oplysningerVi forventer at barnet er afleveret inden kl. 9.15. (medmindre andet er aftalt) – det vil sige, at der er taget afsked og vinket færdigt på denne tid, så vi kan komme godt i gang med dagens aktiviteter.

For at begynde dagen på en god måde er det vigtigt at forældrene

 • Siger godmorgen til de/den voksne i børnehaven.
 • Hænger barnets billede op på tavlen.
 • Giver eventuelle beskeder til personalet.
 • Altid siger farvel til barnet.
 • Går, når der er sagt farvel.

Som forældre hjælper I jeres barn allerbedst ved at have tillid til at barnet kommer i gang, når I er gået, og ved at vise tillid til at personalet hjælper barnet efter behov.

I er altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS for at høre, hvordan jeres barn har det.

Husk altid at give besked, hvis andre end forældrene henter barnet.

Afhentning om eftermiddagen

Praktiske oplysninger

Om eftermiddagen er det vigtigt at forældrene

 • Siger tydeligt farvel til en voksen.
 • Hænger barnets billede på plads.
 • Orienterer sig via opslagstavlen og tavlen i gangen.

I er som forældre meget velkomne til at hjælpe jeres barn med at rydde op efter sig.

Først og fremmest tid til børnene

Vi lægger som personale stor vægt på den daglige forældrekontakt og synes det er både hyggeligt og vigtigt, også for sammenhængen i børnenes dag, at der er tid til en lille snak omkring aflevering og afhentning. Alligevel egner disse tidspunkter sig bedst for kortere samtaler og beskeder, da tiden ellers går fra børnene og samværet med dem.

I er altid velkomne til at bede om tid til en snak, hvis der er noget der kræver lidt længere tid.

Klar til skole

At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. I Valby Folkebørnehave skal det være sjovt at være i Maxigruppen. Maxigruppen er for de kommende skolebørn. Gruppen etableres hvert år i maj, hvor vi mødes 1 gang om ugen. Der vil være fokus på fællesskabet og barnets alsidige personlige udvikling. Vi ser det som vigtigt at barnet kan indgå i fællesskabet og finde værdi i det, og at styrke deres alsidige personlige udvikling er afgørende for at barnet er rede til at modtage læring. Vi følger derudover selvfølgelig de lovmæssige krav der foreligger for at skabe det ideelle læringsmiljø, der lægges op til i den styrkede læreplan ud fra de 6 læreplanstemaer:

 • personlige kompetencer
 • sociale kompetencer
 • sprog
 • krop og bevægelse
 • naturen og naturfænomener
 • kulturelle udtryksformer og værdier

Forældresamtaler

Da den daglige kommunikation er meget vigtig, for både forældre og personaler, vi lægger vægt på den daglige snak.
Når et barn har været hos os i Valby Folkebørnehave i ca. 3-6 måneder aftaler vi med forældrene om der er behov for et møde vedr. barnets trivsel m.m.

Der er i den styrkede læreplan lagt op til et styrket forældresamarbejde. Vi skal sammen med jer forældre skabe et forpligtende samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor lægger vi op til at både vi og i som forældre løbende kan have snakke om jeres barn. Det både hvis vi eller I har noget som bekymrer os eller jer vedr. jeres barn.  Og det gør vi bedst ved at sidde i lukket rum, og ikke ved snakke hen over hovedet på barnet. Dermed ikke sagt at man ikke altid kan få en snak enten fysisk eller over telefonen.

Før skolestart-samtale

Nogle forældre er i tvivl om, hvornår deres barn skal begynde i skole. Dette er naturligvis i sidste ende de enkelte forældres afgørelse, men hvis der er brug for vores viden og erfaring med børn og skolemodenhed, står vi gerne til rådighed for en samtale. Her er der også mulighed for at tale om de styrker og udfordringer barnet måtte have i forhold til skolestart og som det vil være godt at være opmærksom på.