Støtteforeningen for Valby Folkebørnehave

Foreningen er oprettet i 2014 og har følgende formål.

§ 2. Foreningens formål:

Støtteforeningens formål er at skaffe midler til oplevelser, nyanskaffelser, gaver og lignende til Valby Folkebørnehave til glæde for børnene og personalet og til gavn for det sociale samvær i institutionen under forudsætning af, at der er tale om midler, som institutionen ønsker at modtage.

Aktiviteter som kan bidrage til ovenstående er under planlægning, og omfatte bl.a. loppemarked, fonds ansøgninger m.m.

På forældremødet i maj 2019 blev det besluttet at alle forældre skal betale 100 kr. pr mdr. pr. familie til støtteforeningen. Det er muligt at betale for fx. et år ad gangen, hvis man ønsker det.

Støtteforening er foreningens konto:

Reg. nr.: 6826
Konto nummer: 1026220

“hvis din netbank kræver 10 cifre, sætter du bare “0’er” foran kontonummeret ”

Alle bidrag er velkommende.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for børnehaven og støtteforeningen.