Personale

PersonalePersonalePersonale

LEDER: Helle, 37 timer

PÆDAGOG: Ulla 32 timer

PÆDAGOG: Camilla, 30 timer

MEDHJÆLPER: Christina, 27 timer

VIKARER:  Cecillie, Maria